Boer & Landschap

Het landschap van de Veluwe is van grote invloed geweest op het wonen en werken op de Veluwe. In grote lijnen is dit landschap in de een-na-laatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, gevormd. Grote kliffen van landijs kropen vanaf Scandinavië over Nederland en stuwden de gronden voor zich uit, waardoor kenmerkende stuwwallen en laagtes ontstonden. Deze stuwwallen vormen het hart van de Veluwe. De Randmeren liggen in het noordwesten, de IJssel- en de Rijndelta in het oosten en zuiden en de Veluwse Vallei in het zuidwesten.

 

Deze verschillende landschappen vragen ook om verschillende landbouwtechnieken en verschillende specialisaties. Zo zijn er poldergemalen nodig om de voeten droog te houden bij de randmeren, is de bodem in de buurt van de rivieren erg vruchtbaar en is er heel wat werk nodig om de gronden in het hart van de Veluwe geschikt te maken voor landbouw, omdat deze juist te droog en weinig vruchtbaar zijn. Zelfs de prehistorische bewoners wisten dit en pasten hun landbouwsysteem hierop aan door raatakkers, zogenaamde celtic fields, aan te leggen.