Visafslag Elburg

Dit museum geeft de geschiedenis van de visserij van Elburg weer. Dit gebeurd aan de hand van tekstborden en voorwerpen als netten, manden en touwen.

Bezoekadres:
Ledige Stede 31
8081 Elburg